Aštar

Jedna od najintrigantnijih vanzemaljskih grupa je Aštar Komanda. Komandant Aštar je biće koje predvodi zračne divizije Velikog Bijelog Bratstva ili Bratstva Svjetlosti. On i njegova golema vanzemaljska armija od preko dvadeset miliona bića rade zajedno s uzašlim majstorima. Pored dvadeset miliona osoba pod njegovom komandom u ovom solarnom sistemu, postoji drugih četiri miliona članova i radnika na fizičkom planu.

Sam Komandant Aštar je veliko, plemenito biće visoko približno preko dva metra, s plavim očima. Njegovo tijelo pripada tipu Adam Kadmon. Razvio se na planetima Aštar i Veneri i nikada se nije utjelovio na Planeti Zemlji (Originalno dolazi iz Anđeoskog Kraljevstva; opaska – Krešo). Iako je Komandant Aštar nadležan za svemirsku flotu u ovom solarnom sistemu, u okviru svoje službe nije ograničen samo na ovaj sektor. On predstavlja ovaj solarni sistem na sastancima vijeća ove galaksije i univerzuma kroz veće omniuniverzume.

Važno je u vezi Komandanta Aštara i njegove armije radnika i flote vanzemaljskih letjelica shvatiti da su oni po prirodi eterični. Iako nemaju fizička tijela, sposobni su manifestirati svoja tijela i njihove letjelice na fizičkom planu kada god to žele. Čovjek koji ih gleda ne bi ni pomislio da pred sobom ima bića koja se razlikuju od drugih ljudi. Zaista, članovi Aštar Komande šeću među ljudima na ulicama ovog svijeta, a da ne postoji spoznaja o njima. Većina života na drugim planetima u ovom solarnom sistemu je eterične prirode. Ponekad se ova bića zbog toga nazivaju “eterijanci”; ne bi ih trebalo smatrati bestjelesnim bićima jer oni zaista imaju tijela. Oni su u statusu evolucije baš kao i ljudi, a njihovi životi se previše ne razlikuju od ljudskih, osim što su oni transcendirali veći dio nižeg jastva i astralnu želju s kojom se ljudi na zemlji tako često bore. Komandant Aštar također usko surađuje s Anđeoskim Kraljevstvom, posebno s Arhanđelom Mihaelom. Komandant Aštar je biće izuzetno nježno i puno ljubavi, ali je strog i postojan u svojoj misiji služenja, podučavanja i zaštite čovječanstva kroz solarni sistem. Komandant Aštar i njegova posada ne žele da ih se gleda kao bogove već više kao drugove i sebi slične na putovima Uzašašća i iznad. Dvije od njegovih glavnih misija su spiritualno podučavanje ljudi u smislu njihovog istinskog razloga zbog čega su ovdje i da obrane i zaštite Zemlju i solarni sistem od neprijateljskih i sebičnih vanzemaljskih grupa. Velika zahvalnost ide njemu i njegovim neumornim radnicima.

Aštarov prvi kontakt

Prvi otvoren kontakt Komandanta Aštara s Planetom Zemljom se desio 1950. kroz čovjeka pod imenom George van Tassel. 18 srpnja 1952, Georgu je stigla telepatska poruka od specijalne inteligencije pod imenom Portla da njezin šef namjerava po prvi put ući u ovaj solarni sistem. Nakon toga je stigla prva poruka Komandanta Aštara. Slijede odlomci iz ove prve poruke:

Pozdravljam vas, bića Shan-a (Zemlje). Pozdravljam vas u ljubavi i miru. Ja sam Aštar, Komandant Quadra Sektora, Patrolna Stanica Schare….

Svrha ove organizacije je, u određenom smislu, spašavanje čovječanstva od njega samoga.

Nekoliko godina ranije, po vašem vremenu, nuklearni fizičari su prodrli u Knjigu Znanja. Otkrili su kako razbiti atom. Odvratno, s obzirom na rezultate, jer bi se ova snaga trebala koristiti za destrukciju, a što se ni ne može usporediti s onim što bi sve moglo biti….Mi smo zabrinuti, ipak, zbog njihove namjere da eksplodiraju element vodika.

Kada eksplodiraju atom vodika, utrnut će život na ovoj planeti. Oni petljaju s formulom koju ne razumiju. Nismo zabrinuti zbog ljudske želje za nastavkom rata na ovoj planeti, Shan. Zabrinuti smo zbog njihove nepromišljene odluke da zatru čovječanstvo i ovaj planet pretvore u pepeo.

Ovo je prilično snažna poruka, siguran sam da bi se s tim složili. Poruka se u cijelosti može pročitati u Tuella-inoj knjizi Ashtar, a Tribute, koju preporučam. Nije slučajno da se vanzemaljska aktivnost ustostručila nakon atomskih bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki. Razvijanjem ove opasne tehnologije, čovječanstvo je ugrozilo cijeli solarni sistem, a s tim čak i galaksiju. Tim povodom su mobilizirane vanzemaljske snage kroz ovaj solarni sistem, galaksiju, univerzum i čak univerzume da pomognu Zemlji i spriječe daljnju destrukciju. U svetim učenjima postoji znanje da je u ovom solarnom sistemu planeta imenom Maldek samu sebe zbrisala upravo kroz ovakav proces nasilne provale u nuklearnu tehnologiju. Stvarna bitka koju Aštar Komanda vodi je bitka za umove ljudi na Zemlji. Da li će služiti duši, duhu ili nižem ja, negativnom egu i astralnoj materijalističkoj želji? Komandant Aštar vrlo usko surađuje s Kristom i također s Isusom koji se na višim planovima zove Sananda. Komandant Aštar ima doslovce milione svemirskih letjelica na raspolaganju u slučaju hitne potrebe. On nema samo svoju vlastitu flotu nego također i bezbroj letjelica dostupnih iz galaktičkih flota, pa čak i univerzalnih flota, ukoliko bi uputio poziv za pomoć.

U mnogim kanaliziranjima se spominjala evakuacija uz pomoć ove flote ukoliko bi Zemlja prolazila kroz masivne promjene ili neku drugu vrstu katastrofe. Iz informacija koje sam primio, ova opasnost je prošla i projekt evakuacije više nije neophodan. Aštar Komanda ima matični brod usidren u svemiru koji ima promjer od stotinu milja. Ovaj matični brod sadrži čitave gradove nastanjene milionima ljudi u cvatućem društvu. Aštar Komanda je dio velike konfederacije planeta koje uključuje ovaj solarni sistem i ovu galaksiju. U centru okruga Aštar Komanda je nadležna za ovaj solarni sistem. Zatim postoji Interplanetarna Konfederacija koja uključuje veće grupe planeta u ovom svemirskom sektoru. Zatim postoji Galaktička Konfederacija Planeta. Iznad toga je Interdimenzionalna Federacija Slobodnih Svjetova. Svaki od ovih vijeća radi u sprezi sa planetarnim, solarnim, galaktičkim i univerzalnim spiritualnim hijerarhijama.

Univerzum je podijeljen u različite svemirske sektore i različite dimenzije stvarnosti. Komandant Aštar je predstavnik iz ovog solarnog sistema na različitim sastancima vijeća kroz univerzum. Svaka od konfederacija odgovara onoj iznad u terminima hijerarhije autoriteta. Ove konfederacije nisu otvoreno prihvatile Zemlju u svoje okružje zbog ljudske egocentričnosti, materijalističke ratničke prirode. Aštar Komanda je definitivno ostvarila fizički kontakt s vodstvom SAD-a i ranijim Sovjetskim Savezom i bili su donekle uvaženi. Ograničenje leži u činjenici da su zemaljski vođe uvijek više zainteresirani za vojničku tehnologiju nego za duhovni rast. Ipak postoji nada da će se to početi mijenjati. Konfederacije i Aštar Komanda nemaju dozvolu miješanja u ljudski slobodan izbor sve dok se ljudi na neki način ne umiješaju u članice univerzuma, a što čine atomske i hidrogenske bombe. Tako će umjesto Ujedinjenih Naroda na Zemlji biti Federacija Ujedinjenih Svjetova. Ljudsko razmišljanje će se razviti od ograničenja na jedan svijet, što još nije postignuto, do solarne galaksije, univerzuma i konačno do stanja omniuniverzuma. To će biti veliki dan u evoluciji Planete Zemlje, kada bi Zemlja mogla zauzeti svoje pravo mjesto u solarnim, galaktičkim i univerzalnim poslovima.

Važno je shvatiti da svaki planet ima svoju vlastitu spiritualnu hijerarhiju, upravo kao što svaki solarni sistem ima svoju solarnu hijerarhiju i tako dalje na više kroz galaksije i univerzume. Ove hijerarhije djeluju u savršenom jedinstvu i harmoniji s konfederacijama. Kompletna funkcija Aštar Komande je služenje i pomaganje i ona ide gdjegod je potrebno kroz sektor da ispuni svoju funkciju na sve moguće načine. Mnogi se članovi posade vraćaju na svoje matične planete radi odmora i radi smjena. Flota Komande je dugo vremena patrolirala ovim sistemom, mnogo prije samog kontakta koji je uspostavljen u pedesetim godinama prošlog stoljeća.

Aštar Komanda i negativni vanzemaljci

Postoji mnogo vanzemaljskih civilizacija kroz galaksiju, univerzum i omniverzum koji su dolazili na Zemlju radi skupljanja podataka i izvođenja eksperimenta za vlastite sebične ciljeve. Oni nisu ovdje da bi bili na usluzi. Neki od ovih vanzemaljaca imaju prirodu koju možemo okarakterizirati neutralnom, a neki služe mračnim snagama. Također postoje vanzemaljci koji se otvoreno suprotstavljaju Aštar Komandi i Velikom Bijelom Bratstvu. Oni bi da mogu osvojili i preuzeli ovaj planet. Aštar Komanda i civilizacije popt Arkturijanaca su zaštitile Zemlju, tako da se to nije dogodilo. Upravo kao u Zvjezdanim stazama postoje grupe dezertera u zvjezdanim brodovima koji su otjerani iz ovog sektora. Aštar Komanda u izvjesnom smislu djeluje kao Nebeska policija. U svojim kanaliziranjima, Tuella je rekla da su bića sa šest planeta u sazviježđu Oriona i grupa nazvana Deros iz unutrašnjeg svemira, morala biti opkoljena. Kao opće pravilo, letjelice u obliku cigare su potencijalno opasni vanzemaljci iako postoji nekoliko iznimaka. Jedan od problema s kojima se Aštar Komanda susreće je kada Zemaljska vlada sklopi legalni sporazum s negativnim vanzemaljskim grupama i tada Komandi nije dozvoljena intervencija. Slobodan izbor je načelo kozmičkog zakona sve dok solarni sistem i galaksija nisu u opasnosti. Brojčano stanje negativnih vanzemaljaca je mali u usporedbi s golemim brojem pozitivnih vanzemaljaca; ipak, negativci su prilično opasni ako nisu pod kontrolom. Hvala Bogu za Aštar Komandu.

Matični brodovi

Matični brodovi Aštar Komande ili nebeski gradovi obično imaju dvanaest nivoa. Prvi nivo je za ulazak i izlazak s broda. Drugi nivo je golemo skladište zaliha za sve ostale nivoe broda. Treći nivo je zoološki vrt sa životinjama s mnogih svjetova. Četvrti nivo je za istraživanja u agrikulturi, farme, vrtovi i voćnjaci. Peti nivo je centar za stanovanje za tehničare i druge osobe koje rade na prva četiri nivoa. Šesti nivo je za rekreaciju, sa golemim parkovima i pejzažima. Sedmi nivo je medicinski kompleks. Osmi nivo je predviđen za stanovanje za evakuirane, ukoliko to bude potrebno. Deveti nivo je univerzitetski kompleks, kompletiran s bibliotekama, prostorijama mudrosti, koncertnim halama i područjima za druge kulturne aktivnosti. Deseti nivo je mjesto gdje dolaze velikodostojnici u posjetu iz svih dimenzija. Jedanaesti nivo je mjesto glavnog štaba Aštar Komande i Velika Okrugla Hala za sastanke. Dvanaesti je opisan kao kupola. To je pilotski kontrolni centar i desk za oficirsku opservaciju. Posjetiteljima je dopušteno promatranje po dogovoru i u grupama. Dolje kroz centar matičnog broda proteže se okrugla osovina, snažni reaktor za cijeli brod. Aštar je opisao jedan određeni matični brod nazvan Shan Chea kao najveći grad u orbiti koji okružuje solarni sistem. To je brod Komandanta Aštara na kojem on provodi najveći dio vremena.

Zarobljene esencije

U apsolutno fascinantnom transkriptu Tibetanske Fondacije Betty J. Dix je kanalizirala Aštara u vezi subjekta “zarobljene energije u Zemlji.” U ovom transkriptu, Aštar govori o posljednjim danima Atlantide kada su Sinovi Beliala (egocentrični ljudi i gospodari materijalizma) zarobili unutar pseudo kristala “esencije” mnogih ljudi. Ne mislim reći da je proširenje duše ili inkarnirana osobnost sama bila zarobljena, prije bih rekao da je određeni dio energije proširenja duše bio zarobljen. Pseudo-kristali nisu pravi kristali; pravi kristal ne bi dozvolio da se to dogodi. Sinovi Beliala su kreirali pseudo-kristale da izgledaju kao normalni kristali i neki od njih sada isplivavaju na površinu planete. Aštar kaže da ti kristali ne izgledaju u redu kada ih se uzme. Osjeća se da je energija u njima mrtva.

Da bi te duše mogle ići na viši nivo evolucije, njihova zarobljena esencija treba biti otpuštena. Duše na unutarnjem planu zahtijevaju da to bude učinjeno sada zbog velike transformacije koja se zbiva na Zemlji. Aštar zahtijeva da svi svjetlosni radnici pomognu u ovom važnom poslu. Kristali ne moraju biti fizički slomljeni da otpuste energiju, dovoljno je raditi energetski. Neki od pseudo-kristala mogu biti smješteni na kristalni klaster uz zamolbu da iscijele i otpuste energije koje su unutra zarobljene. Može se također zamoliti da pseudo kristal ozdravi i postane istinski kristal.

Jako je zanimljivo da kada se otpuštaju zarobljene esencije mnogi pseudo-kristali jednostavno nestaju. Neki se transmutiraju u drugu formu, a drugi u istinski kristal na svom početnom stadiju svjesnog razvoja.

Aštar izjavljuje da se ovi pseudo kristali nalaze po cijeloj planeti, a posebno u Africi, Južnoj Americi i SAD-u. Jednom kada je oslobođena, esencija se obično vraća svojoj duši. U nekim slučajevima, zarobljena esencija treba neku vrstu vodstva da bi se vratila duši. Na Atlantidi, prema kraju, Sinovi Beliala su doslovce kreirali klopka mašine da bi dovršili proces. Oni su bili sposobni to uraditi i bez mašina, ali su mašine to činile brže. On je također rekao da su implanti bili korišteni za čupanje esencija.

Važno je osvijestiti ljude u vezi ovog fenomena, jer većina ljudi za to nisu ni čuli. Aštar kaže da od dvadeset funti kristala, pet funti mogu biti pseudo-kristali. Rad sa pseudo-kristalima je veliki čin služenja za mnoge duše. Sa pseudo-kristalima se može raditi bez ulaska u fizički kontakt s njima, iako će neki morati biti fizički dotaknuti da se omogući proces otpuštanja. Što se više svjetlosnih radnika usredotoči na otpuštanje zarobljene esencije, to će više drugih izaći na površinu, jer su mnoge zarobljene u Zemlji. Aštar kaže da će u budućnosti Zemlja biti Svjetlost tako velike magnitude da esencije neće moći opstati. Većina pseudo-kristala izgleda poput kvarca, dimnog kvarca i ametista boje lavande. Nećete moći prepoznati pseudo-kristal samim promatranjem; morat ćete ga osjetiti kako bi bili sigurni, iako je razlika očigledna promatraju li se jasnim viđenjem. Prema Aštaru, postoji na stotine tisuća pseudo-kristala.

Glavne mrežne točke koje trebaju čišćenje

Drugu pomoć koju Svjetlosni radnici mogu ponuditi Aštar Komandi i Velikom Bijelom Bratstvu je čišćenje određenih mrežnih točaka na planeti. Zemlja je prekrivena s energetskim meridijanima nazvanim ley linijama, na sličan način na koji ljudi imaju akupunkturne meridijane. Kada se jedna od tih točaka zablokira u fizičkom tijelu dolazi do stagnacije u protjecanju energije što može dovesti do bolesti. Isto se odnosi i na Planetu Zemlju. Komandant Aštar naglašava u istom transkriptu da neke od mrežnih točaka na Zemlji trebaju čišćenje: najvažnija je u centru Pacifičkog oceana; druga je u sjevernom dijelu Kanade, blizu Arktičkog kruga. Nestabilne snage su tu uskladištene još od vremena Atlantide. Postoji druga direktno ispod New Yorka koja je povezana s kaotičnom energijom samog grada.

Aštar traži pomoć čovječanstva u otpuštanju ovih nestabilnih snaga što će također pomoći iscijeliti samu Majku Zemlju. Neke dodatne točke su južno od Havaja, gotovo na ekvatoru; dalje od obale Afrike, također blizu ekvatora; u Rusiji, gdje se nalaze dvije točke; na sjevernom i južnom polu; podno vrha južne Afrike (razlog mnogih razdora na tom prostoru) i ispod Kolumbije, Ekvadora i Tajlandskog zaljeva. Najbolji način da se pomogne očistiti ove točke je koristiti grupnu dinamiku. To se može napraviti tako da se slijede mrežne linije sve dok se ne naiđe na blokade. Uz pozivanje u pomoć dušu, monadu, Veliko Bijelo Bratstvo i Aštar Komandu, može se vizualizirati svjetlo lasera kako sja u to. Tražite pomoć duše i monade u fokusiranju korektne količine laserskog svjetla.

Podzemna konferencija Aštar Komande

Jedan od načina na koji se može kontaktirati Aštar Komandu je planirano pridruživanje njima za vrijeme spavanja. Održavaju se velike konferencije na kojima prisustvuju fizička, eterična bića i bića s drugih planeta. Ove konferencije se održavaju dvaput mjesečno; mnogi svjetlosni radnici prisustvuju na pet, šest konferencija godišnje. Jedna od njih se bavi mogućnošću čišćenja zagađenja u zraku, u moru i na zemlji. Ponekada se te konferencije održavaju svake noći kroz dvije do tri sedmice. Mnoga bića prisustvuju u njihovim astralnim tijelima. Komandant Aštar je vrlo zadovoljan kada vidi otvaranje spiritualne posvećenosti tolikih svjetlosnih radnika. Tuella-ina izvanredna knjiga, Ashtar: A Tribute, je jedna od najboljih izvora informacija o Aštar Komandi.

Autor: dr. Joshua David Stone

Tekst prevela: Gordana Kazija

Izvor: www.svjetloradnici.com