Masoni i Vatikan

Masonstvo je tajna organizacija koja seže oko 7000 godina u prošlost (33. red). Tu organizaciju osnovali su svećenici Egipta s ciljem očuvanja i zaštite znanja od zloupotrebe uoči dolaska materijalističkog doba. Slična priča je i s Rozenkrojcerima. Znanja potječu iz Atlantide, koja je propala prije 12 500 godina jednim dijelom i zbog zloupotrebe znanja.
Isprva su glavnu ulogu igrali pozitivci, ali s vremenom te su organizacije postale korumpirane, tako da danas imamo samo 10 do 20 % pozitivaca. Operativni, a ujedno i krovni izraz tih tajnih organizacija je društvo pod nazivom Iluminati (još neka od imena su Konzorcij, Bratstvo, Familija, Novi svjetski poredak), dok je Vatikan njihov javni izraz, njihova lažna maska, institucija zadužena za indoktrinaciju. Na jednom nivou protestanska crkva se može smatrati samo filijalom Vatikana. U nekoj mjeri je to i pravoslavna crkva, odnosno svaka okoštala religijska organizacija koja je postala sama sebi cilj i koja grčevito spriječava širenje znanja, bilo kršćanska ili nekršćanska. Izrazito negatvni operativci Vatikana su Jezuiti. (Otprilike 10% Jezuita su Iluminati.)

Da se ovdje ne radi o teoriji zavjere, već o praksi, govori činjenica da je Vatikan, čijim novcem upravlja bankarska dinastija Rothschild, vlasnik više od polovice svjetskih dobara, dok su iluminatski centri moći prisutni širom planete sa svojim utjecajem na financijska, politička, vojna, medijska, obrazovna i svaka druga pitanja. Uz Vatikan, dvije najvažnije poluge Iluminata su London City i Washington DC. Više o ta tri centra moći u knjizi Davida Ickea - Vodič kroz svjetsku zavjeru. Icke otkriva i zapanjujuću količinu sotonizma kod zapadne elite.

Masoni su pokretači Francuske i Američke revolucije, i sve do 18. st. bili su na strani Svjetla.
Pet godina nakon Francuske revolucije infiltrirani su od strane Jezuita.

Masoni su zamislili SAD kao svjetionik slobode.
Ali, što je negdje više svjetla, to tama radije ulazi.

Ponavljam, nisu svi članovi Iluminata negativni. Radi se o 10 do 20 % pozitivnih. Govorimo o vrhu tih organizacija - na nižim granama masonstva i katoličanstva je daleko više pozitivaca. Helena Blavatsky, koja je osnovala Teozofsko društvo, primjer je pozitivca u tim tajnim društvima. Ona je naposljetku napustila ta tajna društva zgađena viđenim. Te organizacije imaju striktno piramidalnu strukturu, tako da čitavu sliku imaju samo oni na vrhu, oni niže jedva da išta znaju. Struktura izgleda kao velika piramida iznad puno malih. Ova velika su Iluminati, dok u male piramide spadaju npr. masoni, rozenkrojceri, Tavistock institut, Common Purpose, Opus Dei, Propaganda Due, Malteški vitezovi, Templari, Skull and Bones, Bilderberg grupa, Trilateralna komisija, Fabijansko društvo i masu sličnih organizacija.

Ono što mnoge zbunjuje su povremeni sukobi katolika i masona kroz povijest, ili npr. mjestimični progon masona od strane fašista u 2. svj. ratu. Ako znamo da je pola Vatikana u masonskim ložama, ako znamo sa su Treći Reich osnovali Iluminati, onda te sukobe možemo jednostavno protumačiti kao razmirice nižeg nivoa, kao u nekoj većoj političkoj stranci, a u pravilu stradaju oni manje negativni. Isto tako je zbunjujuće i to što su Rothschildi Židovi, a odgovorni su za smrt preko 3 miliona Židova u 2. svj. ratu; kao što se mudrac više ne ograničava na jednu naciju, isti je slučaj i s demonima. Rothschildi su demoni koji nemaju osjećaja niti za jednu naciju, a Izrael i Mossad koriste za svoje izopaćene ciljeve.

Dok je uloga Vatikana još nejasna, kao i uloga 13 Ptolomejskih Papinskih krvnih linija, za Rothschilde se zna da su predsjednici Svjetskog vijeća Iluminata. Postoje naznake da Spiritaulna Hijerarhija dozvoljava svo to zlo na planeti jer se ljudi okreću Bogu samo kad su na koljenima. Ono što je jasno u vezi Vatikana upoznali smo kroz tisuću godina inkvizicije. Jer da nije bilo inkvizicije, davno bi se pojavio netko poput Davida Ickea. Evo što Icke piše o kršćanima i okultnom: "Mnoge kršćane znam čuti kako razglabaju o 'okultnom' (riječ koja inače znači 'skriveno') kao da je svo ezoterijsko znanje 'Vražje djelo'. To je jednostavno znanje koje se može iskoristiti u dobre ili loše svrhe. Činjenica da sami ne mogu prihvatiti te spoznaje ostavlja ih podložnima kontroli od strane onih koji to znanje koriste u zloj namjeri."

Manjina, psihopati koji kontroliraju naš svijet, sada uviđaju da im kontrola izmiče iz ruku. Iz jednostavnog razloga - otkriveni su. Samo na krilima straha Iluminati još vladaju. Ali buđenje planete je sada već daleko odmaklo i uskoro će Iluminati i njihovi astralni mentori biti prošlost. I kao što se Iluminati poigravaju s nama, tako se anđeli poigravaju s njima, i iz tog razloga trebamo napustiti svaki strah.

Walter J. Veith u svome predavanju "Tajna iza tajnih društava" pojašnjava istovjetnost Vatikana i masonstva, ulogu Jezuita, Protestantske crkve ...

Snage Svjetla i Snage Tame...

Tko sjedi na Petrovoj stolici...

Iluminati...

Slojevi urote...