KRAJ SHUKANADI PROROČANSTVA

U to će vrijeme u Europi započeti i stvaranje novog društva. Bitne značajke novog društva, kojem će biti zadatak da stvori novu Sathya jugu, zlatno doba, biti će velika osobna sloboda svakog pojedinca, ali povezana i podređena njegovoj dužnosti da brine o dobrobiti svih.

Događaji koji su se do tada događali, naučili su ljude, koliko su egoizam i sebičnost štetni po zajednicu. To će se novo društvo prostirati od zapadne obale Europe sve do istočnih obala Azije, ali će biti vrlo regionalno usmjereno. O njima važnim stvarima, ljudi će sami odlučivati na licu mjesta, ne čekajući odobrenje od strane nekog dalekog autoriteta. Novo će uređenje svim područjima, koja će se priključiti novoj Euroazijskoj Uniji, jamčiti izvanjsku sigurnost i unutarnji suverenitet.

Privredna osnova novog društva biti će beskamatni novčani sustav, koji će se uvesti i isprobati od godine 20##. (arapske banke prilikom davanja kredita već i sada ne naplaćuju kamate jer to zabranjuje Kuran; one umjesto toga naplaćuju poslovne troškove. Sveto Pismo također sadrži zabranu naplaćivanja kamata; prim. Th. R.).

Isto će tako jedna već na početku 20. stoljeća otkrivena i istražena, ali još neprimijenjena vrsta energije postati temeljem procvata ovog društva. Ova će energija dobiti ime po svom pronalazaču (ovdje je vrlo vjerojatno riječ o takozvanoj Tesla-energiji: prim. Th R.). Ova energija ne opterećuje Zemlju, kao što su to činili ranije korišteni oblici energija. Ove će energije biti uvijek dovoljno. Njezina primjena za pojedinca neće biti vezana uz nikakve troškove.

Zemljišta i posjedi, kao i vodene zalihe, više se neće nalaziti u privatnom posjedu, jer će se doći do spoznaje da nitko nema pravo sebi prisvojiti nešto, što je postojalo još prije njega i što će i nakon njega postojati. Ipak će svatko imati pravo da kuću ili druge građevine, koje je kupio ili sam sagradio, nazove svojom svojinom.

Prilikom ponovne izgradnje Europe, ali i na Bliskom Istoku, biti će pronađeni predmeti koji nisu zemaljskog podrijetla. Ova će spoznaja imati velik utjecaj na filozofije i religije.

Vrijeme od godine 20##. biti će početak novog, duhovno usmjerenog doba; to će biti početak dolazeće Sathya juge.